Støbemetoder

Centrifugalstøbning

Ved centrifugalstøbning forstås støbning af rør og ringe i permanente  forme, kokiller, som roterer under støbnings- og størkningsprocessen. Kokillerne har under støbning kontrolleret afkøling med vand. Støbningen sker i maskiner af såvel vertikal som horisontal udførelse, d.v.s. kokillens rotationsaksel har et vertikalt eller horisontalt leje. Metoden frembringer cylindrisk støbegods af meget høj kvalitet. Emnerne grovdrejes for videre bearbejdning.

Strengstøbning

Ved strengstøbning forstås kontinuerlig støbning af runde stænger og rør samt profilstænger i horisontale eller vertikale maskiner. Fra en elektrisk opvarmet smelteovn trykkes det smeltede metal ud gennem et mundstykke, kokillen, som har det ønskede profils form. I mundstykket overgår det smeltede metal til fast form, da varmen ledes bort via et omgivende køleelement, Metoden frembringer et glat støbegods af høj kvalitet, og kun ganske ringe bearbejdningstillæg er nødvendigt. Den høje kvalitet nås i væsentlig grad, fordi metal kan tilføres kokillen fra smelteovnens slagge- og iltfrie indre del, samt fordi afkølingen kan kontrolleres nøje under størkningsprocessen.