Johnson Metal Koncernen

Johnson Metal A/S blev etableret i Danmark i 1967 som datterselskab af Johnson Metall AB, Örebro, Sverige. Moderselskabet er grundlagt i 1940, og koncernen består i dag af selskaber i Sverige, Norge, Finland og Danmark som beskæftiger 250 personer og dermed er en ledende aktør i branchen.


Johnson Metall AB i Örebro blev i 1993 certificeret i henhold til ISO 9001, for derigennem at sikre at man vil kunne leve op til kundernes krav om kvalitet, også efter årtusindeskiftet, miljøcertifikatet i henhold til ISO 14001 blev opnået i 1999.